Prezentacja i briefing ad hoc nt. „Przeglądy w zakresie ochrony danych: wpływ na innowacyjność i konkurencyjność UE”, a następnie sesja pytań i odpowiedzi ochrona danych osobowychA. Roosendaal: Należy działać rynkowo. Oceniony został wpływ na konkurencyjność i innowacyjność. Artykuły 20, 28 i 44 są bardzo interesujące. Przekazane zostały do nich dodatkowe zalecenia. Ważne jest ustalenie skutków prawnych. Ważne jest wydajne zarządzanie danymi. Niektóre propozycje nie są do końca neutralne, mogą popierać niektóre modele biznesowe. Niezbędne są doprecyzowania w niektórych sytuacjach.

J. Cave: Jeżeli ludzie zobaczą że ich prywatność jest dobrze chroniona – będą tym zainteresowani. To ważne, inaczej siły komercyjne zyskają przewagę i prywatność będzie bardziej zagrożona. Trzeba brać pod uwagę to, że różne są sytuacje na świecie. Ważne by jednostka miała łatwą możliwość kontroli swoich danych. Należy uwzględnić kontekst globalny.

A. Niebler: Rozporządzenie ma mieć wpływ na przemysł w tym sektorze. Czy przez to małe przedsiębiorstwa będą musiały zmienić model działania? Czy przedstawiciele zagranicznego przemysłu będą stosować europejskie przepisy?

Komisja Europejska: Ważne są zarówno innowacje, jak i wzrost. Komisja nie do końca zgadza się z wynikami briefingu.

A. Andersdotter: Badania skupiają się bardziej na firmach amerykańskich niż europejskich. Może lepiej skupić się jednak na tych drugich?

A. Roosendaal: W UE kładziony jest nacisk na MŚP, które tworzą techniki w zakresie ochrony danych osobowych. Ważne są kwestie profili – czy są one indywidualne, czy grupowe.

J. Cave: Oferta MŚP często nie dociera do konsumentów. To nie pomaga w zwiększaniu ochrony. Wiele firm, faktycznie pochodzi z USA, które są przyjaźniejsze wobec rozporządzenia i trzeba je brać pod uwagę ponieważ mają duże znaczenie na rynku.