Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) cz.I ochrona danych osobowychSprawozdawca: S. Kelly : Sprawozdanie wchodzi w fazę krytyczną. Jest bardzo dużo poprawek. Ważna jest europejska konkurencyjność na świecie. Ocena wpływu wykonana przed świętami nie została wzięta pod uwagę. Wiele osób myśli, że jeśli chce się chronić MŚP nie trzeba brać pod uwagę obywateli. Trzeba brać pod uwagę wpływ na wszystkie branże. Trzeba odzwierciedlać potrzeby i obawy rynku. Ważna jest ściśle określona definicja kontrolera, sposób przetwarzania danych, klarowność. Trzeba te kwestie dodatkowo rozważyć.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Trzeba pamiętać o chmurze. Ważne jest bezpieczeństwo informacji. Należy wyłączyć MŚP w których nie trzeba będzie analizować wpływu. Ważne by nagradzać dobre zarządzanie danymi.

S.-A. Ticau: Ważne jest, by zmniejszyć prawo Komisji do aktów delegowanych. Ważne by rozporządzenie było stosowane także przez instytucje europejskie, które przetwarzają dane osobowe. Potrzebna jest debata dotycząca definicji danych anonimowych i pseudo anonimowych. Jeżeli chodzi o kwestie danych na poziomie międzynarodowym – muszą być one dostosowane do przepisów europejskich. Chodzi miedzy innymi o dane pasażerskie. Rozporządzenie nie może być słabsze niż dyrektywa.

A. I. Valean: Potrzebna jest proporcjonalność i elastyczność w rozporządzeniu. Martwi rola kontrolerów spoza UE. Trzeba uniknąć konfliktów z prawodawstwem w krajach UE. MŚP nie powinny musieć wyznaczać osób odpowiedzialnych za ochronę danych na początku swojej działalności. Trzeba pamiętać o trudnej sytuacji gospodarczej. Trzeba uważać na konkurencyjność branży europejskiej.

A. Andersdotter: Potrzebne jest przywództwo na rynku przemysłu w Europie. Potrzebna jest silniejsza ochrona danych osobowych. Obywatele i biznes nie maja zaufania do ochrony danych. Ważne, by Europa była silną demokracją, gdzie każdy ma kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Ochrona danych wzmacnia konkurencyjność. Niestety poprawki zmniejszają poziom ochrony. Potrzebne jest wyznaczenie dobrego kierunku, tego oczekują obywatele.