Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) cz.V ochrona danych osobowychSprawozdawca J. P. Albrecht: Ochrona danych osobowych jest ważna zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw. Jest ona gwarantowana przez Kartę Praw Podstawowych, jako prawo fundamentalne każdego człowieka. Bazy danych, w których są one przetrzymywane, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Odbyły się spotkania z komisją LIBE, która chce ściśle współpracować z komisją ITRE. Obu komisjom zależy, żeby odpowiedni akt prawny uchwalić przed końcem bieżącej kadencji, ze względu na fakt, że ostatnia regulacja dotycząca ochrony danych osobowych pochodzi sprzed 17 lat.

M. Ulvskog: Zasady ochrony danych osobowych powinny zostać zmienione, jednakże w sposób bardzo przemyślany. W Szwecji system opieki medycznej jest bardzo rozwinięty i zawiera rozbudowane rejestry danych. Zebrane informacje służą badaniom naukowym, a niektóre z nich liczą sobie 200, 300 lat, co pozwala przeprowadzać zaawansowane analizy przebiegu chorób genetycznych w poszczególnych pokoleniach. Nie wiadomo jak zmiany zaproponowane w obecnym kształcie mogą wpłynąć na ten konkretny przypadek i czy dostęp do danych osobowych w celach medycznych będzie nadal możliwy. Uniemożliwiłoby to na przykład długofalową obserwację wpływu szczepionek na zdrowie dzieci.

A. Nibler: Trzeba stworzyć jednolite bazy danych w Unii Europejskiej. Komisja może to zrobić nawet na mocy rozporządzenia. Może to jednak napotkać opór ze strony państw członkowskich. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny już się wypowiedział na zbliżony temat, stwierdzając, że taka harmonizacja nie byłaby zgodna z niemiecką konstytucją. Należałoby opracować opinię prawną na ten temat. Należy zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych tak, aby nie wyciekały one do krajów trzecich, jednocześnie jednak nie może to negatywnie wpływać na rozwój gospodarki i europejskich MŚP. Dane można zbierać odnośnie wszystkiego, ale trzeba to robić tylko w konkretnym celu.

A. Andersdotter: Wniosek KE jest dobry. Obowiązujące przepisy wymagają aktualizacji. UE powinna lepiej chronić dane swoich obywateli.

Komisja Europejska: Działania UE nie powinny prowadzić do większej biurokratyzacji.

S. Kelly: Dane osobowe trzeba chronić, ale nie może to hamować rozwoju. Zmiany powinny zostać przyjęte w drodze dyrektywy a nie rozporządzenia. Pojawiła się też propozycja przeprowadzenia wysłuchania publicznego.