Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) cz.III ochrona danych osobowychSprawozdawca S. Kelly: Przeprowadzono konsultacje w związku z tym tematem, gdyż zainteresowanie społeczne poruszanymi kwestiami jest duże. Wprowadzana dyrektywa musi być dostosowana do obecnej sytuacji. Cel jakim jest ochrona danych osobowych nie może doprowadzić do konsekwencji nałożenia zbyt dużych obciążeń biurokratycznych na przemysł UE. Trzeba upraszczać przepisy tak, żeby zachęcać do innowacji i zmniejszać obciążenia dla firm. Należy zrobić wszystko, żeby generować nowe miejsca pracy. Nowe produkty i usługi muszą zdobywać zaufanie obywateli. Jasne przepisy ochrony danych będą podstawą do tworzenia tego zaufania. Priorytetową sprawą jest ochrona praw podstawowych obywateli, z drugiej strony trzeba zagwarantować równe szanse dla MŚP, także tym prowadzącym badania i innowacje. Bardzo istotna jest obrona koncepcji pojedynczego okienka. Proponowane poprawki pozwolą na ograniczenie obciążeń administracyjnych i ułatwią przedsiębiorstwom działanie, szczególnie firmom, które mają dużą odpowiedzialność jeśli chodzi o ochronę danych osobowych i potrzebują elastyczności w tym obszarze. Trzeba skupić się na roli, jaką mają do odegrania nowe rozwiązania technologiczne. Ważne jest wyłączenie MŚP z tych regulacji. Należy zagwarantować przenoszalność danych, aby generować konkurencyjność. Istotne jest skoncentrowanie się na szkodliwych naruszeniach danych osobowych. Nie należy zapominać o konsekwencjach z tego rozporządzenia dla sektora medycznego. Opracowywane są rozwiązania dot. oszustw, także tych w sporcie. Trzeba uprościć relacje pomiędzy organami kontrolującymi, a stroną przetwarzającą dane.

S.A. Ticau: Należy ograniczyć ilość aktów delegowanych, aby zachować neutralność technologiczną oraz ochronę tożsamości. Definicje muszą być konkretne i dopracowane. Trzeba opracować skuteczne prawo obywateli do wymazania swoich danych z portali internetowych. Niezbędne jest rozróżnienie pomiędzy tymi podmiotami, które przetwarzają i tymi, które magazynują dane.

F. Hall: Postanowienia rozporządzenia dotyczą wielu branż gospodarki. Trzeba stworzyć równowagę pomiędzy ochroną danych osobowych, a obciążeniami administracyjnymi. Zwiększenie czy zmiana obciążeń administracyjnych muszą być uzasadnione. Ilość aktów delegowanych powinna być ograniczona. KE nie powinna mieć możliwości ich zmiany. Trzeba rozróżnić osoby i instytucje odpowiedzialne za kontrolowanie i przechowywanie danych.

A. Andersdotter: Osoby prywatne mają mało narzędzi do ochrony danych osobowych. Nie można osłabiać ochrony danych osobowych. Przedsiębiorstwa nie powinny uchylać się od odpowiedzialności. Należy usunąć wyłączenia. Przepisy dot. danych osobowych powinny być zgodne z rozporządzeniem o umowach i kontraktach. Trzeba dopracować luki w rozporządzeniu, tak, aby anonimowość była zachowana. Propozycja usuwa zbyt wiele elementów autoryzacji i kontroli. Przedsiębiorstwa, które administrują i przechowują dane osobowe nie stosują wystarczającej ochrony tych danych. Doping jest poważnym problemem w sporcie, dlatego dobrze, że problemy antydopingowe są zawarte w rozporządzeniu.