Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) cz.II ochrona danych osobowychP. del Castillo Vera: Rozporządzenie ma związek z rozwojem społeczeństwa cyfrowego. Ważne są kompetencje i odpowiedzialność kontrolerów. Niemniej są wątpliwości dotyczące tej odpowiedzialności. Potrzebna jest jasność i doprecyzowanie. Ważna jest rola kluczowych podmiotów w cyfrowym świecie. Niezwykle ważne są innowacje, nie można ich ograniczać, czy hamować złym rozporządzeniem.

A. Vidal Quadras: Ważne jest dostosowanie do postępu technologicznego. Potrzebna jest harmonizacja ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Trzeba ograniczyć niepotrzebna biurokrację. Przemysł musi w sposób bezpieczny kontrolować swoje dane. Pomocna w tym wszystkim może być pseudonimozacja.

Komisja Europejska: Uregulowania muszą chronić dane osobowe. Jednocześnie musi odpowiadać zainteresowaniom przemysłu. Trzeba ograniczyć biurokracje. Nie może być sprzeczności z innowacjami. Obywatele musza mieć zaufanie do tego, że prowadzone będą odpowiednie działania. Aktualny poziom ochrony nie powinien zostać zmniejszony.

Sprawozdawca: S. Kelly : Uwagi mają duże znaczenie. Trzeba uniknąć niejasności. Konsumenci nie mogą mieć wątpliwości. Konsumenci muszą rozumieć swoje prawa. Należy stworzyć konieczność uzyskiwania zgody. Często konsumenci wyrażają zgodę nie wiedząc na co. Wynika to z zapracowania, braku czasu, czy zmęczenia. Akty delegowane musza być ograniczone do minimum. Niezwykle istotne jest żeby nie rozwodnić rozporządzenia. Ważna jest jasna rola kontrolera i podmiotu zarządzającego. Podstawowym problemem dla MŚP jest wprowadzenie pracownika odpowiedzialnego za dane osobowe. Trzeba się na tym zastanowić, ponieważ nierzadko to nie ma sensu. Trzeba brać pod uwagę wielkość firmy, rodzaj i ilość danych jakie są przetwarzane. Trzeba uważać by nie szkodzić sektorom, takim jak zdrowotny, czy finansowych. Trzeba zapewnić ochronę nie ograniczając działalności istniejących firm i przedsiębiorstw.