Krótkie wysłuchanie nt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych: perspektywy dla przemysłu i nauki” cz.I ochrona danych osobowychS. Kelly : Ochrona danych osobowych będzie jednym z najważniejszych narzędzi przy wprowadzaniu celów 2020. Postęp jest dość szybki. Doszło do wielu spotkań z zainteresowanymi stronami. Prezydencja Irlandzka zadeklarowała, że będzie to dla niej bardzo ważny temat. Ważne by zakończyć prace w tej kadencji. Ważny jest wpływ na rożne gałęzie przemysłu.

J. P. Albrecht (LIBE): Komisja LIBE przedstawi dwa sprawozdania. Będą one gotowe po świętach. Ważne jest wypracowanie dobrego, wspólnego podejścia. Ważne by zdążyć przed końcem kadencji. Ważna jest lepsza harmonizacja, lepsze stosowanie zasad działających już dzisiaj. Trzeba wcielać w życie prawa, które już są ustalone. Ważne są prawa indywidualne. Potrzebne są jednolite ramy prawne, aby panowała pewność prawna w całej Europie. Jest to potrzebne do ochrony konkurencji – dane konsumentów muszą być przetwarzane wg takich samych zasad w każdym europejskim kraju.

J. Stromback (SEDC): SEDC to grupa własności intelektualnej. Ważny jest aktywny udział konsumentów w rynku energetycznym. Ważna jest efektywność i korzyści płynące dla konsumentów. Ważne są kwestie wglądu w szczegółowe rachunki za energie. To powoduje, że człowiek nabiera doświadczenia, zaczyna zdawać sobie sprawę z jego wpływu na środowisko. Ważne są informacje zwrotne, to pomaga dokonywać rozsądnych wyborów. Ważne by rachunki za energię dostarczały informacji ile, kiedy i na co energia jest zużywana.