Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w UE ochrona danych osobowychCałościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w UE

G. Chichester: Temat ochrony danych osobowych jest niezwykle ważną kwestią. Należy jednak podchodzić do tego z pewną ostrożnością. Nałożenie większego obowiązku kontrolowania danych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa.

I. Tzoukalas: Mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń w Internecie i nasze instytucje nie są w stanie sobie poradzić z rozwojem technologii cyfrowych. Ochrona danych osobowych jest konieczna.

P. Rubig: Rzeczywiście należy skupić się na MŚP. Z jednej strony mamy do czynienia z serwisami takimi jak wikileaks, a z drugiej ze zwiększającą się rolą ochrony danych osobowych w Internecie.

L. Kolarska-Bobińska: Ograniczenie czasu przechowywania danych musi zostać uregulowane.

Ochrona danych osobowych - bezpieczeństwo danych

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo danych

Istnieje potrzeba bardzo jasnego zdefiniowana kwestii prywatności w przypadku projektowania. Wiele projektów dot. telefonii komórkowych powinno zostać skontrolowane – skutki przekazywania danych uderzają w obywateli. Mamy przedsiębiorstwa, które zajmują się przetwarzaniem danych.